Jak zatrudnić Ukraińca?

Jak zatrudnić Ukraińca?

Warto przeczytać

Jak zatrudnić Ukraińca? Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu? Najnowsze, obowiązujące prawo w Polsce o zatrudnianiu cudzoziemców. Zatrudnianie cudzoziemców, a takimi są również pracownicy z Ukrainy, jest ściśle uregulowane w polskich przepisach prawnych, ale realizacja procedury, która zmierza do uzyskania zezwolenia na pracę dla Ukraińca i wszystkich, których określamy jako pracownicy ze Wschodu, możliwa jest na dwa sposoby.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Po pierwsze przeprowadza ją bezpośrednio sam pracodawca – angażując swój czas i własne środki finansowe – albo po drugie kompleksowo załatwia to Agencja Pracy Tymczasowej, na przykład taka jak Agencja Pracy Tymczasowej EuropeWork.

Procedura podstawowa – jak zatrudnić cudzoziemca?

Do końca 2017 roku procedura zatrudniania pracowników ze wschodu przebiegała w następujący sposób:

Po pierwsze. Pracodawca składał we właściwym dla danej miejscowości Powiatowym Urzędzie Pracy specjalne oświadczenie (tak zwane Oświadczenie o Zamiarze Zatrudnienia Obcokrajowca)
Po drugie. W szczególnych przypadkach pracodawca występował do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców określonych jako typ A. Warto wiedzieć, że szczególne przypadki dotyczyły osób, które są obywatelami innych państw niż Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja lub Armenia, bądź też posiadają wizę innego przeznaczenia lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przepracowały na terenie Polski łącznie 180 dni, albo też jako pracownicy z Ukrainy, pracujący na podstawie Oświadczenia Pracodawcy, przepracowali już okres 3 miesięcy i deklarują chęć podjęcia pracy na dłużej.

Podpisanie umowy o świadczenie pracy i rejestracja pracownika ze wschodu w ZUS wyczerpywało przewidzianą polskim prawem procedurę zatrudnienia cudzoziemców dokonywaną zarówno osobiście przez przedsiębiorcę jak i przez firmy spod znaku Agencja Pracy Tymczasowej – takie jak EuropeWork.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy od stycznia 2018 roku?

Rok 2018 przyniósł zasadnicze zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców i zarazem, co szczególnie ważne dla polskiego rynku pracy – o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy.

Po pierwsze zmodyfikowano najpopularniejszą procedurę zatrudnienia na podstawie Oświadczenia o Zamiarze Zatrudnienia Obcokrajowca, po wtóre wprowadzono Pozwolenia na pracę sezonową, a wreszcie, pracownicy ze wschodu mogą już pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na tak zwaną pracę sezonową tylko po poinformowaniu Powiatowego Urzędu Pracy o swoim przyjeździe. Mogą również pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Taka możliwość obejmuje okres do 30 dni.

Te wszystkie zmiany umożliwiają zatrudnianie cudzoziemców w dużo szerszym zakresie i na dużo większą skalę. Robią tak bezpośrednio prywatni przedsiębiorcy jak i wyspecjalizowane podmioty. Może nim być na przykład Agencja Pracy Tymczasowej EuropeWork.

 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments