Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do aktywności w przeciwnym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są szansa delegowania do pracy za granicą polskich pracowników jak też obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Continue Reading
Reklama w i na autobusach - ciekawy sposób na dotarcie do klienta

Reklama Resko

Nie cierpi w ostatnim nic dziwnego, że jakaś firma chce dotrzeć jak najniższym kosztem do jak najdłuższej kwoty osób – potencjalnych klientów. To jedyne chcą osiągnąć inne instytucje, np. informując społeczeństwo o najróżniejszych historiach i wydarzeniach. Informacje są więc przechowywane w wielu publicznych miejscach. Warszawa, Kielce czy Bydgoszcz nie jest pod tym sensem wyjątkiem.

Continue Reading