Reklama w i na autobusach - ciekawy sposób na dotarcie do klienta

Reklama Resko

Nie cierpi w ostatnim nic dziwnego, że jakaś firma chce dotrzeć jak najniższym kosztem do jak najdłuższej kwoty osób – potencjalnych klientów. To jedyne chcą osiągnąć inne instytucje, np. informując społeczeństwo o najróżniejszych historiach i wydarzeniach. Informacje są więc przechowywane w wielu publicznych miejscach. Warszawa, Kielce czy Bydgoszcz nie jest pod tym sensem wyjątkiem.

Continue Reading